6 errors de branding de grans empreses i com evitar-los

Foto de Jeff Sheldon via Unsplash

Sovint la gent explica les històries d’èxit, i es reserva aquelles que impliquen incórrer en algun error. Tanmateix, cal admetre que –tant en els negocis com en la vida en general– l’error és una font d’aprenentatge molt superior a l’èxit.

No obstant això, l’error segueix sent una espècie d’estigma que mal entès s’associa massa ràpid amb el fracàs. Com a societat tenim…

Barcelona based creative agency. www.baku.cat

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.